Badania psychologiczne kierowców w Drezdenku

W 2010 roku została otwarta pierwsza w Drezdenku pracownia badań psychologicznych wykonująca badania psychologiczne kierowców i operatorów maszyn w ruchu. Specjalizuje się w badaniach psychotechnicznych kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy, instruktorów i egzaminatorów oraz w badaniach operatorów maszyn.

Pracownia wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt najwyższej klasy oraz niezbędne testy psychologiczne zalecane przez „Metodykę psychologicznych badań kierowców” wydaną przez Instytut Transportu Samochodowego. Dysponuje również salą do badań grupowych oraz aparaturowych.

Pracownia została zarejestrowana na liście podmiotów upoważnionych do wydawania orzeczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów samochodowych dla kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy, prowadzonej przez Marszałka Województwa Lubuskiego.

Psycholog prowadząca badania, Małgorzata Domagała, ukończyła studia podyplomowe „Psychologia transportu” organizowane przez Uniwersytet Warszawski. Jest także wpisana przez Marszałka Województwa Lubuskiego na listę psychologów uprawnionych do prowadzenia badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu pod numerem 041/10F.

Badania wykonujemy rzetelnie oraz zapewniamy całkowitą anonimowość.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz