CSS – Cascading Style Sheets

cssCzym są style? Jest to potężne narzędzie do formatowania stron WWW (CSS – Cascading Style Sheets – Kaskadowe Arkusze Stylów). Dają one ogromne możliwości manipulowania wyglądem dokumentów i zwiększają efektywność narzędzi. Dodatkowo nie powodują problemów w przeglądarkach, które ich nie obsługują. Styl jest zespołem poleceń formatujących i pozwala zmieniać wygląd pojedynczych elementów strony lub nawet całej serii dokumentów. Jest on dobrze znany ze zwykłych edytorów tekstu, gdzie od dawna zajmuje ważne miejsce.

Przeglądarki wprowadzają interpretację stylów stopniowo – w kolejnych aktualizacjach. Są one obsługiwane m.in. przez: Netscape Communicator 4.x i 6, Internet Explorer 4, 5, 6 oraz Opera 5 i 6. Obsługa stylów w IE3 jest szczątkowa i często niepoprawna.

Po co w ogóle wprowadzono style? Dzięki temu, że polecenia formatujące zawiera sam HTML, przodujące na rynku przeglądarek internetowych firmy, zaczęły wprowadzać rozszerzenia w swoich produktach (np. animacja Marquee w Internet Explorerze czy migotanie tekstu w Netscape Communicator). Te ulepszenia jednak nie były oficjalnie zawarte w specyfikacji języka HTML i dlatego interpretowały je tylko te konkretne przeglądarki, w których zostały wprowadzone. Prowadziło to do swoistej „anarchii”. Dzięki wprowadzeniu stylów można stopniowo rezygnować z formatowania dokumentu bezpośrednio za pomocą samego HTML i zacząć to robić poprzez polecenia stylów. Język HTML nie będzie już więcej zmieniany i pozostanie w swej początkowej formie.

Ale najważniejszym powodem wprowadzenia stylów była koncepcja oddzielenia struktury dokumentu od jego prezentacji. Język HTML wywodzi się od SGML (Standard Generalized Markup Language – Standardowy Uogólniony Język Oznaczania). SGML miał opisywać ogólną strukturę strony: nagłówek oraz ciało dokumentu, w którym mogły znajdować się akapity z tekstem, wykazy, tabele i inne elementy. SGML odpowiada tylko za wstawienie tych elementów, ale nie określa ich wyglądu. Jak łatwo się domyślić, szybko przestało to wystarczać – dlatego wprowadzono HTML. Zawarcie poleceń formatujących w samym HTML spowodowało jednak, że modyfikacja wyglądu elementów strony stała się bardzo żmudna (atrybuty i znaczniki które za to odpowiadają, są porozrzucane w różnych miejscach kodu, mieszając się ze strukturą dokumentu). Dzięki wprowadzeniu stylów CSS, wszystkie polecenia dotyczące formatowania można umieścić w jednym miejscu (tzw. arkuszu) i powiązać je z konkretnymi elementami, wstawionymi za pomocą czystego HTML. Taka koncepcja sprawia, że modyfikacja wyglądu stron może przebiegać dużo sprawniej.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz