Czym jest Internet?

internetPotocznie Internet rozumiany jest jako największa sieć komputerowa. W globalnej sieci znajduje swe odbicie cały otaczający nas świat – ludzie, telewizja, prasa, biblioteki, giełdy, banki, sklepy, firmy, partie polityczne, ruchy społeczne etc.

Według encyklopedycznej definicji, Internet jest to: “największa sieć komputerowa na świecie, składa się z wielu tysięcy mniejszych sieci; powstała w USA z uruchomionej 1969 sieci ARPANET (przeznaczonej dla celów militarnych) oraz z utworzonej 1984 sieci NSFNET (pierwotnie przeznaczonej dla ośrodków naukowych i szkolnictwa wyższego); (…) Internet jest coraz częściej wykorzystywany także do przesyłania przedstawionych w postaci cyfrowej obrazów, sekwencji filmowych i zapisów dźwięku; pliki mogą być przekazywane za pomocą tzw. usługi FTP (angielskie File Transfer Protocol); korzystanie z Internetu wymaga sieć komputerowauzyskania tzw. konta internetowego, tj. własnego adresu w sieci; liczba użytkowników Internetu bardzo szybko rośnie”. Natomiast M.Czajkowski w Wielkiej Encyklopedii Internetu i Nowych Mediów pisze: “Globalna sieć sieci komputerowych używających takiego samego protokołu >>TCP/IP. Także społeczność osób korzystających z sieci lub zbiór zasobów w niej występujących. Internet skupia tysiące sieci lokalnych, setki sieci miejskich, miliony komputerów i użytkowników. Łączy ośrodki akademickie, instytucje edukacyjne i rządowe, laboratoria badawcze, etc. Posiada również bramy pozwalające na połączenia i wymianę informacji na innych protokołach.”

Internet definiuje się przeważnie poprzez wyliczenie jego cech i części składowych oraz odwołanie się do jego historii. Ze względu na unikalny i niepowtarzalny charakter wynalazek lub zjawisko społeczne jakim jest globalna Sieć opisuje się używając terminów Sieć i Internet pisanych wielkimi literami – jako nazwy własne.
Internet jest przede wszystkim źródłem informacji: komercyjnej, naukowej oraz dotyczącej codziennego życia. Dzięki zastosowaniu nowego sposobu dostępu do zgromadzonych w Internecie zasobów informacji – systemowi World Wide Web, możliwe jest przystępne dla każdego przeciętnego użytkownika korzystanie z Sieci.

Obecnie obserwuje się podział użytkowników Sieci na następujące grupy: a) prywatne osoby, b) szkoły, uczelnie i placówki naukowe, c) użytkownicy komercyjni (instytucje finansowe, firmy handlowe, produkcyjne), d) instytucje państwowe, e) partie polityczne i politycy, f) samorządy, g) sądownictwo, h) parlamenty i parlamentarzyści, i) organizacje pozarządowe tzw. non profit itd.

Nie ma weryfikowalnych danych na temat tego, ilu użytkowników posiada stały lub tymczasowy dostęp do Internetu. Na przełomie lat 1994/95, co 30 minut do Internetu przyłączana była nowa sieć lokalna. Szacuje się, że w Internecie było wtedy ponad 3,5 miliona komputerów, z których korzystało ponad 20 milionów ludzi. Niektóre źródła szacowały, że dostęp do Sieci w 1994 roku posiadało 5 milionów osób. Prognozy rozwoju Internetu z tego okresu przewidywały, że co roku liczba użytkowników będzie się podwajać, czyli w roku 2002 liczba komputerów pracujących w Internecie będzie wynosiła ponad 1,280 miliarda, a w 2003 roku zrówna się z liczbą mieszkańców Ziemi. Prognoza ta, podobnie jak wiele innych dotyczących Internetu, nie sprawdziła się. Zdaniem firmy Nua Internet Surveys w 2000 r. liczba osób na świecie z dostępem do Internetu wzrosła o ponad 60%, przekraczając 400 mln.. Obecnie firmy badawcze ostrożnie przewidują, iż dopiero w 2007 roku połowa mieszkańców Europy będzie mieć dostęp do Internetu.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz