Komputer narzędziem pracy

W ostatnich latach komputery stały się dla człowieka nieodzownym narzędziem pracy. Zastosowanie nawet do najprostszych prac usprawniają je znacznie, jednocześnie jednak uzależniają pracownika i przykuwają go do stanowiska pracy, którym w tym w tym przypadku jest stanowisko z komputerem, a często tylko z monitorem ekranowym. Najistotniejsze przemiany związane z komputeryzacją nastąpiły w latach osiemdziesiątych, z chwilą rozwoju tzw. Komputerów osobistych ( PC – petrsonal computer ). Niewielkie rozmiary tych komputerów, ich relatywnie niska cena oraz wielorakie możliwości wykorzystania ( dzięki różnorodnych programom ) spowodowały, że znalazły one powszechne zastosowanie w biurach, bankach, administracji, handlu, działalności naukowej itp. Z tak szerokiego wykorzystania komputerów wynika zróżnicowanie pracy operatorów komputerowych zarówno co do jej charakteru , jak i stopnia obciążenia. Na różnice te wpływają , między innymi: wymiar czasu pracy przy komputerze, stopień trudności wykonywanych zadań, stopień zaangażowania i znajomości obsługi programów komputerowych. Ogólnie można wyrazić pięć głównych rodzajów prac wykonywanych przez użytkowników sprzętu komputerowego:

1. Wykonywanie danych ( data entry ) – najczęściej polega na przenoszeniu danych z dokumentu do komputera. Zwykle zadania są rutynowe, ich wykonanie wymaga szybkiego tempa, naprzemiennej obserwacji dokumentu i ekranu. Ponadto, pracę tę charakteryzuje znikoma możliwość podejmowania samodzielnych decyzji.
2. Uzyskanie danych ( data aguisition ) – polega na wyszukiwaniu informacji na ekranie.
3. Praca interakcyjna ( interactive communication ) – polega na dialogu z oprogramowaniem komputera lub komunikacji za pośrednictwem komputera z innymi osobami.
4. Przetwarzanie tekstów (word processing ) – jest to najczęstszy sposób wykorzystania komputera polegający na pracy w edytorze tekstowym ( pisanie i sprawdzanie tekstów). Zawiera elementy wcześniej wymienionych prac i charakteryzuje się znacznym obciążeniem wzroku.
5. Programowanie i projektowanie wspomagane komputerowo (computer programming) – polega na tworzeniu nowych programów komputerowych, wykonywaniu projektów ( np. budowlanych) za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Charakteryzuje się silną motywacją do pracy, zaangażowaniem w wykonywanie zadania, a także obciążeniem wzroku. Wyniki wielu zadań wskazują, że charakter zadań wykonywanych przez operatorów wpływa na rodzaj i nasilenie odczuwanych przez nich dolegliwości.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz