Reklama

Reklama to rozpowszechnianie pewnych informacji za pomocą np. napisów, plansz (plakaty, tablice), ogłoszeń w środkach masowego przekazu”.

Reklama najczęściej wykorzystywana jest w celu zwiększenia sprzedaży, wykreowania popytu na nowe towary, przekazania konsumentom informacji o dokonanych przez producenta zmianach w swoim wyrobie, kształtowania pozytywnego wizerunku firmy w oczach opinii publicznej. Wyróżnia się reklamę nakłaniającą do zakupu produktu oraz informującą o produkcie czy jakimś wydarzeniu (np. kulturalnym, sportowym).

Popularną formą reklamy jest sponsorowanie – finansowe wsparcie przez firmy imprez, organizacji lub osób w sferze rozrywki, sportu, kultury itp. „Reklamę uznaje się za najważniejsze narzędzie promocji” .

Reklama jest komunikatem, który ma na celu zwiększyć popyt, a w konsekwencji doprowadzić do sprzedaży określonego produktu/usługi. Często reklama tworzona jest również po to, by zmniejszyć popyt. Taki charakter mają kampanie antynikotynowe, antyalkoholowe, jest to tzw. demarketing.

Demarketing nie występuje tylko w reklamie społecznej, lecz także w każdej reklamie, która namawia klienta do tego, aby odrzucał produkty firmy konkurencyjnej. W reklamie podkreśla się wówczas właściwości, cechy charakterystyczne danego produktu wspominając jednocześnie, ze produkt firm konkurencyjnych takich cech nie posiada. Reklama może mieć bardzo silny wpływ na odbiorcę z tego względu, że nie jest zwykłym komunikatem i ma nie tylko informować – ale głównie przekonywać potencjalnego klienta. Skuteczne wpływanie na klienta wymaga zaawansowanej wiedzy psychologicznej. Najprościej mówiąc reklama to INFORMACJA + PERSWAZJA.

Reklama powstała ok. drugiej połowy XIXw. Była działaniem niezależnym od produkcji. Gdy na rynku pojawił się nowy produkt robiono wówczas wokół niego ,,hałas”. Reklama z łacińskiego reklamare oznacza hałasowanie, robienie wrzawy. Natomiast angielski odpowiednik reklamy oznacza – advertising pochodzi od słowa advert co oznacza odwrócić. Adversting to odwrócenie uwagi i skierowanie jej na jakiś produkt.

Reklama z marketingowego punktu widzenia jest tylko jednym z narzędzi promocji rynkowej obok :

1. sprzedaży osobistej;
2. promocji sprzedaży czyli oferowania klientowi dodatkowych korzyści poprzez obniżenie ceny produktu/usługi albo dołączenie do niego/niej prezentu;
3. public relations czyli tworzenie korzystnego obrazu produktu lub firmy za pomocą mediów, udziału w wystawach, sponsoringu, organizacji świąt i dni otwartych.

„Reklama nie jest jedyną możliwością aktywizowania rynku, ale stanowi najbardziej uniwersalne i najchętniej stosowane narzędzie. Często też bywa łączona lub zastępowana którymś z narzędzi promocji rynkowej. Najlepsze efekty reklama przynosi wówczas, gdy jest integralną częścią planowania całej strategii rynkowej dla produktu, a więc elementem działań marketingowych” .

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz