Zwrot vat za materiały budowlane

Odzyskaj VAT!

Nadal możesz remontować taniej.

Pomimo zakończenia obowiązywania ulgi remontowej wciąż możesz zaoszczędzić 68.18% podatku VAT wynikającego z faktury/znacząco obniżyć koszty remontu.

1 stycznia 2006 roku weszła w życie ustawa o zwrocie części VAT, zawartej w cenie materiałów budowlanych. Oznacza to, że można rozpocząć starania o odzyskanie części pieniędzy wydanych na te materiały. Skrupulatnie gromadziłeś faktury vat za materiały budowlane kupione na budowę lub w czasie remontu domu czy mieszkania? Bardzo słusznie, bo przydadzą się teraz, gdy możesz starać się o zwrot części wydanych pieniędzy. Pamiętaj jednak, że przepisy nowej ustawy gwarantują Ci, mimo zakończenia obowiązywania tzw. ulgi remontowej, obniżenie kosztów remontu także gdy teraz kupisz w naszych marketach materiały oznaczone specjalną naklejką Odzyskaj VAT (wybrane artykuły).

Z zapisów nowej ustawy skorzystają wszyscy, którzy swoje lokum szykują tzw. systemem gospodarczym, a nie przy pomocy profesjonalnych firm. Zwrot otrzymasz za wydatki związane z zakupem materiałów na budowę, rozbudowę lub remont domu czy mieszkania. Obejmuje on jednak tylko te materiały, na które po 1 V 2004r. wzrósł z 7 do 22 proc. Wykaz materiałów, których zakup daje prawo do domagania się zwrotu podatku został opublikowany w załączniku do obwieszczenia ministra transportu i budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r i jest do dyspozycji w kasie centralnej oraz na stronie internetowej Castoramy www.castorama.pl Należą do nich między innymi okna, drzwi, parapety, cegły, dachówki, zlewy, umywalki, ale nie karnisze, emalie, , gwoździe, -te materiały były obłożone 22 proc. stawką VAT już przed 1 v 2004 r.

Ile zaoszczędzisz?

Jeśli budujesz lub remontujesz (a nie odliczałeś wydatków w ramach podatkowej ulgi budowlanej lub remontowej), zwrot wyniesie 68,18 proc. kwoty VAT wynikającej z faktur. Ta wartość wzięła się z dzielenia 15 (o punktów procentowych wzrósł VAT – z 7 do 22 proc.) przez 22 proc. Jednak ustawa zawiera górny limit kompensaty:

– dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę – 12,295 proc. równowartości średnich kosztów budowy 70 m2 mieszkania; do obliczania tych kosztów stosowany jest wskaźnik podawany przez GUS na użytek PKO BP do wyliczania premii gwarancyjnej dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych; dziś byłoby to ok. 20.552 zł;

– dla remontów nie wymagających pozwolenia -12,295 proc. równowartości średnich kosztów budowy 30m2 mieszkania, czyli dziś wyniosłoby 8808 zł. W pierwszym przypadku musiałbyś wydać na materiały budowlane ok. 167 tys. zł, w drugim ok. 71 tys. zł.

Ważne! Pomniejszoną rekompensatę dostaną też Ci, którzy korzystali z ulgi remontowej w latach poprzednich (możesz więc wykorzystać stare faktury z Castoramy). Ustalono limity: zwrot ma wynosić 55,23 proc. kwoty vat wynikającej z faktur, a górna granica 9,959 proc. równowartości kosztów – w zależności od inwestycji – 70 m2 lub 30 m2 mieszkania.

Musisz mieć fakturę/ Nie zapomnij o fakturze
Formalności związane z uzyskaniem zwrotu nie są skomplikowane. Ich podstawą są faktury VAT na zakupione w czasie budowy materiały. Już w trakcie inwestycji (lub najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od jej skończenia) będziesz mógł złożyć w swoim urzędzie skarbowym wniosek o zwrot wraz z całym plikiem dodatkowych dokumentów i, oczywiście, kopiami faktur VAT. Taki wniosek (wzory wniosku do pobrania niżej) zawiera między innymi informację o rodzaju inwestycji i roku jej rozpoczęcia. Ponadto we wniosku ma być podana kwota zwrotu oraz oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, o ile nie było wymagane pozwolenie na budowę. Jeśli Twoja inwestycja jest remontem nie wymagającym uzyskania takiego pozwolenia, bedziesz musiał dołączyć do wniosku dokument potwierdzający tytuł prawny do domu lub mieszkania.

Ważne! Tytułem prawnym do domu lub lokalu są: akt własności; przydział lokalu kwaterunkowego lub zakładowego; tzw. umowa użyczenia; umowa najmu lub dzierżawy (oraz inne umowy tego typu, np. umowa podnajmu czy poddzierżawy); dowód potwierdzający kupno domu albo mieszkania, nabycia spadku lub darowizny.

Jeśli jednak inwestycja wymaga pozwolenia na budowę, urząd skarbowy będzie chciał mieć kopię tego dokumentu oraz – jeśli wniosek złożymy po zakończeniu budowy – „Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego”. W przypadku, gdy nadzór budowlany takiego pozwolenia nie wymaga – Zawiadomienie o zakończeniu inwestycji.

Zwrot różnicy VAT
Gdy złożysz już wszystkie dokumenty w urzędzie skarbowym, ruch będzie należał do jego naczelnika. Decyzję przyznającą zwrot będzie on musiał wydać w ciągu sześciu miesięcy od złożenia wniosku (Pamiętaj! Za każdy dzień óźnienia fiskus płaci odsetki).

Ustawa o zwrocie podatku VAT obowiązuje bezterminowo (Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie Ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym).

Przykład

Jeżeli na remont mieszkania wydasz 12,2 tys. zł, z czego 2,2 tys. zł to podatek VAT. Fiskus zwróci cl 1215 zł z tytułu podwyżki VAT.

Przyjdź do naszych marketów i wybierz artykuły oznaczone naklejką – ODZYSKAJ VAT

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz