Co to jest program Excel?

program ExcelExcel jest programem arkuszy kalkulacyjnych należącym do pakietu Microsoft Office System. Za pomocą programu Excel można tworzyć i formatować skoroszyty (czyli kolekcje arkuszy kalkulacyjnych) w celu analizowania danych, co pozwala na podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych. Program Excel umożliwia m.in. śledzenie danych, tworzenie modeli analizy danych, zapisywanie formuł w celu przeprowadzania obliczeń z wykorzystaniem tych danych, przestawianie danych na różne sposoby i prezentowanie ich na profesjonalnych wykresach różnego typu.

Do typowych scenariuszy korzystania z programu Excel należą:

– Księgowość

Zaawansowanych funkcji obliczeniowych programu Excel można używać w wielu sprawozdaniach finansowych, takich jak sprawozdanie o przepływie gotówki, sprawozdanie o dochodach lub zestawienie zysków i strat.

– Budżetowanie

W programie Excel można utworzyć dowolny typ budżetu (osobisty lub firmowy), na przykład plan budżetu marketingowego, budżet imprezy lub budżet emerytalny.
– Rozliczenia i sprzedaż Program Excel jest również przydatny podczas zarządzania danymi rozliczeń i sprzedaży. Można łatwo tworzyć formularze, takie jak faktury sprzedaży, dokumenty dostawy lub zamówienia zakupu.

– Raportowanie

W programie Excel można tworzyć różnego typu raporty, które będą odzwierciedlać analizę danych lub podsumowanie danych, na przykład raporty mierzące wydajność projektu, podające dane prognostyczne lub przedstawiające dane odchylenia.

– Planowanie

Program Excel jest doskonałym narzędziem do tworzenia profesjonalnych planów lub przydatnych terminarzy, takich jak tygodniowy plan zajęć, plan badań marketingowych, roczny plan podatkowy albo tygodniowe terminarze ułatwiające organizację posiłków, imprez lub urlopów.

– Śledzenie

Za pomocą programu Excel można śledzić dane na grafiku lub liście, na przykład śledzić pracę na grafiku lub sprzęt na liście ewidencyjnej.

– Używanie kalendarzy

Ponieważ obszar roboczy programu Excel ma postać siatki, pozwala na łatwe utworzenie dowolnego typu kalendarza, na przykład kalendarza akademickiego do śledzenia zajęć w roku akademickim lub kalendarza roku obrachunkowego do śledzenia zdarzeń biznesowych i punktów kontrolnych.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz