Rekrutacja przez Internet

Jest to zdecydowanie najnowsza forma rekrutacji pracowników, rozwijająca się na świecie bardzo dynamicznie: w USA już ok. 60% ofert pracy przedstawianych jest w Internecie. W przedsiębiorstwach polskich ogłoszenia w Internecie nie stanowią jeszcze znaczącego źródła pozyskiwania pracowników, ale rozwój tej formy rekrutacji jest już zauważalny. Możliwości zastosowania Internetu do rekrutacji kadr są wielorakie, a główne jego narzędzia w omawianym zakresie to:

– Bazy danych, np. bank danych o inżynierach i dla inżynierów Agencji Promocji Kadr „Pełnomocnik”;
– Firmowe strony WWW, gdzie poza prezentacją świadczonych przez firmę usług i charakterystyką jej produktów zamieszczane są także informacje kadrowe;
– Strony wydawców i mediów, np. na internetowych stronach „Gazety Wyborczej” znaleźć można część ogłoszeń z cotygodniowego dodatku „Gazeta Praca” oraz ogłoszenia drobne „Szukam pracy” i „Dam pracę” z Warszawy i wszystkich dodatków lokalnych;
– Specjalistyczne strony o rynku pracy firm zajmujących się publikacją serwisów internetowych z ogłoszeniami i informacjami o rynku pracy, jak np. działające w Polsce „Pracuj.pl” czy „Praca.onet.pl”;
– Ogólnodostępne grupy dyskusyjne.

Ogłoszenia w bazach danych można wyszukiwać według określonych kryteriów, np. płci, wieku, wykształcenia, znajomości języków obcych, województwa czy miasta, w którym szuka się pracy itd., co znacznie ułatwia przeglądanie ofert i wydatnie skraca czas dotarcia do tych odpowiednich. Aplikanci wprowadzają informacje o sobie bezpłatnie, wypełniając standardowy formularz podobny do życiorysu (CV) lub jego wersję znacznie skróconą, zawierającą jedynie imię i nazwisko kandydata, zwięzłe odniesienie do treści ogłoszenia, jego adres, numer telefonu i e-mail oraz datę zgłoszenia; ta ostatnia wersja preferowana jest przez polskie przedsiębiorstwa. Zalety Internetu są ogromne. Przede wszystkim ma on nie ograniczony pod względem geograficznym zasięg, dociera, więc do dużej grupy potencjalnych kandydatów. Stanowi także efektywną formę komunikacji, biorąc pod uwagę zarówno szybkość przekazywania informacji, jak i koszty: niektóre serwisy internetowe nawet ogłoszenia rekrutacyjne od pracodawców przyjmują bez opłat, utrzymując się jedynie z zamieszczania reklam. Bez wątpienia omawiana forma pozyskiwania pracowników ma przed sobą ogromną przyszłość. Jej zalety dostrzegły także rejonowe urzędy pracy, które utworzyły Komputerową Bazę Ofert Pracy: w grudniu 1998 r. już trzecia część urzędów zawarła w niej swoje oferty, a pozostałe dwie trzecie mają się włączyć do połowy następnego roku.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz