Rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Rzeczoznawca majątkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności. Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:

1. rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;

2. efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;

3. skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;

4. oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;

5. bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;

6. określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;

7. wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;

8. wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz