Tag: HTML

Struktura HTML-a 0

Struktura HTML-a

W HTML-u zdefiniowane są trzy znaczniki, które opisują ogólną strukturę strony oraz dostarczają podstawowych informacji nagłówkowych. Znaczniki te, , oraz , identyfikują stronę WWW w przeglądarkach lub w innych narzędziach HTML. Mogą także zawierać...

css 0

CSS – Cascading Style Sheets

Czym są style? Jest to potężne narzędzie do formatowania stron WWW (CSS – Cascading Style Sheets – Kaskadowe Arkusze Stylów). Dają one ogromne możliwości manipulowania wyglądem dokumentów i zwiększają efektywność narzędzi. Dodatkowo nie powodują...