Zwrot VAT

Jako turysta posiadający stałe miejsce zamieszkania poza obszarem Unii Europejskiej jesteś uprawniony do żądania zwrotu podatku VAT, jeżeli zakupione w Polsce produkt wywozisz w stanie nienaruszonym poza obszar Unii Europejskiej.

Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, na jednym czeku z dołączonym do niego jednym paragonem z kasy fiskalnej, uprawniająca do zwrotu VAT, wynosi 200 zł.

Nasz unikalny system 3 kroków transakcji refundacji jest prosty w użyciu i łatwy do zapamiętania.

W Sklepie – Dokonuj zakupów w sklepach ze znakiem Global Refund TAX FREE SHOPPING . Zawsze gdy robisz zakupy poproś personel o wystawienie czeku tax-free. Upewnij się, czy twoje imię i nazwisko, adres i numer paszportu zostały prawidłowo wpisane na czek TAX-FREE oraz czy paragon z kasy fiskalnej został dołączony do czeku. Data na wystawionym czeku musi być zgodna z datą na paragonie. Zachowaj czek wraz z ulotką do momentu refundacji.

Potwierdzenie przez Urząd Celny – Gdy opuszczasz Polskę i Unię Europejską musisz pokazać zakupione towary (w stanie nienaruszonym), czek tax-free z załączonym paragonem z kasy fiskalnej oraz paszport w celu ostemplowania czeku przez polskiego bądź innego celnika z Unii Europejskiej. Potwierdzenie wywozu z Unii Europejskiej musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu dokonania zakupów.

BRAK PIECZĘCI CELNIKA NA CZEKU GLOBAL REFUND UNIEMOŻLIWIA ZWROT PODATKU

Uzyskaj Zwrot Podatku – Wreszcie odzyskaj gotówkę realizując czek Global Refund w najbliższym Biurze Zwrotu Gotówki Global Refund (listę biur znajdziesz na ulotce dołączonej do czeku) . Czek Global Refund za zakupy dokonane w Polsce musi być zrealizowany najpóźniej w cztery miesiące po miesiącu dokonania zakupów. Kwota zwrotu jest skalkulowana po odjęciu kosztów usługi.

W Polsce zasady zwrotu VAT podróżnych reguluje ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz przepisy wykonawcze do ustawy – rozporządzenia Ministra Finansów.

Ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług – Dział XII, rozdział 6, art. 126 – 130 (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm)

Więcej informacji na stronie http://www.global-blue.com/

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz